Hướng dẫn sử dụngThông tin hướng dẫn chi tiết cách để Công dân và Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến UBND Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn người dùng đăng ký tài khoản Dịch vụ công:

Bước 1: Người dùng truy cập vào trang Dịch vụ công quận 5 (Url: http://dichvucongquan5.hochiminhcity.gov.vn) chọn tab đăngký tài khoản như hình:

Bước 2: Người dùng điền các thông tin cần thiết để tạo tài khoản sau đó ấn ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN:

  • Tên đăng nhập: Người dùng nhập số điện thoại để tạo Tài khoản
  • Mật khẩu: Người dùng nhập mật khẩu sử dụng cho tài khoản
  • Nhập lại mật khẩu: Xác nhận lại mật khẩu đối với tài khoản

Bước 3: Chọn hình thức xác thực sau

Có 2 hình thức xác thực:

  • Xác thực qua SMS
  • Xác thực qua thư điện tử
  • Chọn hình thức xác thực và ấn Gửi Mã Xác thực

Mã xác thực OTP sẽ được gửi qua SMS hoặc thư điện tử của người dùng đã đăng ký

Bước 4: Tiến hành nhập Mã xác thực

  • Mã xác thực sẽ được gửi qua SMS hoặc thư điện tử
  • Tiến hành nhập mã OTP vào ô nhập mã xác thực và nhập mã xác nhận sau đó ấn Xác thực để tạo tài khoản

Lưu ý: Nếu qua thời gian nhập mã xác thực vẫn chưa nhận được mã OTP hoặc nhận được rồi nhưng chưa nhập thì ấn vào “Gửi lại mã xác thực” để nhận lại mã, tối đa sẽ nhận được 3 mã.

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản đã tạo và tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin tài khoản (Ấn vào avatar để hiệu chỉnh)