Danh sách dịch vụ của cổng dịch vụ công

 1. Tra cứu trạng thái hồ sơ
 2. Danh sách đơn vị
 3. Danh sách lĩnh vực
 4. Danh sách thủ tục
 5. Danh sách hồ sơ kèm theo
 6. Mức độ
 7. Góp ý
 8. Đăng nhập
 9. Kiểm tra đăng nhập(Webview)
 10. Đăng xuất
 11. Quốc gia
 12. Quốc tịch
 13. Dân tộc
 14. Nơi cấp CMND
 15. Thành phố
 16. Quận huyện
 17. Phường xã
 18. Đường
 19. Upload tệp tin
 20. Download tệp tin tạm
 21. Xóa tệp tin tạm
 22. Download tệp tin
 23. Mẫu form đăng ký
 24. Lấy thông tin cấu hình OTP tài khoản
 25. Tạo mã OTP
 26. Tạo lại mã OTP
 27. Xác thực mã OTP
 28. Xóa mã OTP
 29. Quản lý hồ sơ đăng ký cá nhân
 30. Lấy hồ sơ đăng ký cá nhân
 31. Đăng ký hồ sơ mặc định
 32. Cấp mới giấy chứng nhận hộ kinh doanh
 33. Cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh
 34. Cấp đổi giấy chứng nhận hộ kinh doanh
 35. Tạm ngưng hoạt động hộ kinh doanh
 36. Chấm dứt hoat động hộ kinh doanh
 37. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới
 38. Cấp giấy phép xây dựng đối nhà ở riêng lẽ
 39. Cấp giấy phép phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
 40. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
 41. Cấp lại giấy phép xây dựng
 42. Gia hạn giấy phép xây dựng
 43. Điều chỉnh giấy phép xây dựng
 44. Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
 45. Cấp giấy phép quy hoạch
 46. Cấp chứng chỉ quy hoạch
 47. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
 48. Đánh giá hài lòng
 49. Tạo tài khoản
 50. Quên mật khẩu
 51. In mẫu form đăng ký
 52. Kiểm tra hỗ trợ in mẫu form đăng ký
 53. Lấy tên miền thanh toán không hỗ trợ webview
 54. Lấy thông tin tài khoản DVC từ thông tin công dân
 55. Đăng nhập tài khoản DVC và liên kết với tài khoản công dân
 56. Đăng ký tài khoản DVC và liên kết với tài khoản công dân
 57. Xem chi tiết hồ sơ đăng ký
 58. Tải file đính kèm hồ sơ đăng ký
 59. Xem chi tiết thông tin đơn hàng
 60. Xem lịch sử thanh toán trực tuyến
 61. Xuất tệp tin lịch sử thanh toán trực tuyến
 62. Lấy mẫu form bổ sung hồ sơ
 63. Bổ sung hồ sơ
 64. Lấy đường dẫn thanh toán