Tra cứu hồ sơ bằng SMS Soạn tin nhắn theo cú pháp: TTHC [Số biên nhận] gửi về tổng đài 8188

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Võ Kim Loan - [05887/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đặng Hoàng Đức - [05527/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Phạm Minh Quân - [05525/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Đặng Phú Thịnh - [05524/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Hứa Lệ Phương - [05883/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Hoàng Liên Anh - [05522/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thành Tưởng - [05880/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Thông báo chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ THỊ THU THẢO - [05878/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: 0909625829 - [05875/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Phạm Tuấn Mạnh - [05870/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Thông báo chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh