Tra cứu hồ sơ bằng SMS Soạn tin nhắn theo cú pháp: TTHC [Số biên nhận] gửi về tổng đài 8188

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Duy Tân - [03881/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Phù Tử Văn - [05051/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Thông báo chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Trần Thị Hồng Thắm - [03870/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Thị Thùy Trang - [05050/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Thông báo chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Dương Hồng Khải - [05049/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Thông báo chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Mai Văn Tài - [03869/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao giấy tờ hộ tịch)
  • Chủ hồ sơ: Phùng Ngọc Sang - [03868/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao giấy tờ hộ tịch)
  • Chủ hồ sơ: Trương Minh Đức - [03867/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao giấy tờ hộ tịch)
  • Chủ hồ sơ: Trần Thị Kim Phượng - [03866/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao giấy tờ hộ tịch)
  • Chủ hồ sơ: Huỳnh Thanh Giang - [03865/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao giấy tờ hộ tịch)