Tra cứu hồ sơ bằng SMS Soạn tin nhắn theo cú pháp: TTHC [Số biên nhận] gửi về tổng đài 8188

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Cty CP DV Nhà Sạch - [04866/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng ký nội quy lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty TNHH 10X - [04865/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng ký nội quy lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty CP TV Đ và XD Đất Việt - [04864/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng ký nội quy lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty CP BĐS Sài Gòn Vi Na - [04863/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng kí thỏa ước lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty TNHH XNK Đại Dương Xanh - [04862/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng kí thỏa ước lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty CP Pizza Ngon - [04861/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng kí thỏa ước lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty CP Aka House - [04860/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng kí thỏa ước lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty CP Kem An Minh - [04859/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng kí thỏa ước lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty TNHH The Coffee Club - [04858/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng kí thỏa ước lao động
  • Chủ hồ sơ: Cty CP TM QSR Việt Nam - [04857/BN-BPTNTKQ.LDTBXH] Về việc: Đăng kí thỏa ước lao động