Góp ý kiếnMọi ý kiến góp ý của Công dân và Doanh nghiệp sẽ giúp cho dịch vụ công tại Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn.