Tra cứu hồ sơ bằng SMS Soạn tin nhắn theo cú pháp: TTHC [Số biên nhận] gửi về tổng đài 8188

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Trần Thị Minh Nguyệt - [05360/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thị Hoảng Lâm - [05359/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Trương Thị Kiều Oanh - [05358/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Hồ Thị Thùy Dung - [05357/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Kim Hùng - [05351/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Võ Phương Trinh - [05345/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  • Chủ hồ sơ: Dương Thị Thiên Trang - [05794/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Thông báo chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Lý Phún Cú - [05342/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao giấy tờ hộ tịch)
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Tuấn Thanh - [05785/BN-BPTNTKQ.KT] Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thị Kim Thắm - [05341/BN-BPTNTKQ.TP] Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp bản sao giấy tờ hộ tịch)